Kedves 8. évfolyamos Diákok!
Tisztelt Szülők!

Amit a gimnáziumról tudni kell:

Székesfehérvár belvárosában, patinás és felújított épületben az 1995-től működő Szent Imre Általános Iskola 2007-ben óvodai nevelés alapfeladattal, 2021-ben gimnáziumi oktatás alapfeladattal bővült, hogy a fenntartónk szándéka szerint a fiatalokat az óvodától az érettségi megszerzéséig egységes (katolikus) értékrend alapján tanítsuk, neveljük. Pedagógiai hitvallásunk, hogy az általános iskolát végzett tanulók a gimnáziumi évek alatt korszerű tudással rendelkező, sokoldalúan képzett, kulturált személyiséggé, egyben önmagukért és másokért is felelősséget vállaló ifjakká váljanak. A Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda első gimnáziumi évfolyama a 2022/23-as tanévben indult normál tanterv alapján. Emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk az angolt és a matematikát. Az előrehozott - akár emelt szintű - érettségi céljából emelt óraszámban tanítjuk a digitális kultúrát.

Első idegen nyelv: angol
Második idegen nyelv: olasz, német
Felvételi keretszám: 28 fő, OM-azonosító: 030070; kód: 0001
Segítség, tájékoztatás: Dunai Rita igazgatóhelyettes, dunai.rita@szigio.hu

A Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda nyílt napra hívja azon érdeklődő tanulókat, akik jelenleg más iskola 8. osztályos diákjai. Intézményünk a gimnáziumi képzést bemutató tájékoztatóra hívja a gimnáziumi képzésünk iránt érdeklődő 8. évfolyamos tanulók szüleit. Jelentkezni előzetes regisztrációval lehet az alábbi regisztrációs űrlapokon.

 • Belső átvétel
 • A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 32.§ (4) bek. g) pontja, intézményünk Pedagógiai programjának 7.§ (4) bekezdése, valamint a beadott Szülői szándéknyilatkozat alapján, a gimnáziumba átvett tanulóinknak a központi vizsgán és a középiskolai felvételi eljárásban nem kell részt venniük.

 • Nyílt nap
 • A Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda nyílt napra hívja azon érdeklődő tanulókat, akik jelenleg más iskola 8. osztályos diákjai.

  Intézményünk bemutatásának időpontja:
  2023. december 7. (csütörtök), 8.15-12.00
 • Tanulói tájékoztató és jelentkezési űrlap
 • Szülői tájékoztató
 • Intézményünk a gimnáziumi képzést bemutató tájékoztatóra hívja a gimnáziumi képzésünk iránt érdeklődő 8. évfolyamos tanulók szüleit.

  A szülői tájékoztató időpontja:
  2023. december 13. (szerda), 16.00
 • Szülői tájékoztató és jelentkezési űrlap

FONTOS DÁTUMOK ÉS HATÁRIDŐK

- 2023. november 30-ig kell eljuttatni a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapot valamelyik központi írásbelit tartó középiskolába (Ezt az általános iskolák szervezik. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a központi írásbeli felvételire való jelentkezés nem azonos a középiskolába való jelentkezéssel, amelynek határideje 2024. február 21.)
- 2023. december 7. (csüt.) 8.15 órától nyílt nap, a honlapon történő előzetes regisztráció alapján.
- 2023. december 13. (szerda) 16.00 órától az épület bemutatása, felvételi tájékoztató a más iskolákból érdeklődő szülők számára.
- 2024. január 20. 10.00 központi írásbeli vizsga.
A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.
A központi írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.
- 2024. február 21-ig kell elküldeni a központi jelentkezési lapot az iskolánkba és az adatlapot a győri Felvételi Központba. (Ezt az általános iskolák szervezik.)
- 2024. március 9. (szombat) Szóbeli felvételi meghallgatás az iskolában, a pontos beosztásról írásos értesítést küldünk.

FELVÉTELI ELJÁRÁS, ÉRTÉKELÉS ÉS JOGORVOSLAT

- A jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményeinek beszámítása (100 pont): matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és egy választható természettudományos tárgy (természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika, évfolyamonként eltérő lehet) 5.; 6.; 7. tanév végi és 8. félévi eredményeit figyelembe véve, az 5 tantárgy x 4 tanév = 20 osztályzat összege.

- A központi írásbeli vizsga eredménye (100 pont): az írásbeli magyar nyelv (50 pont) és matematika (50 pont) feladatlapok eredményeit egyenlő súllyal számítjuk be.

- Szóbeli meghallgatás, egy ismerkedő beszélgetés, amelynek során a jelentkezőt önmagáról, érdeklődési köréről, családjáról, hitéletéről, tanulmányairól, olvasmányairól kérdezzük (Segítséget jelentene számunkra egy február 24-ig beküldött, kézzel, vagy géppel írott bemutatkozó levél, mely a fenti szempontokat tartalmazza.). Olyan készségek meglétéről szeretnénk meggyőződni, mint a beszédkészség, mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás. A jelentkezőkkel együtt, a szóbeli meghallgatásra, a szülőket is várjuk.

Intézményünk Pedagógiai Programjában megfogalmazott feltételek teljesülése estén iskolánk diákjai felvételi eljárás nélkül is folytathatják tanulmányaikat gimnáziumunkban.

Jogorvoslati kérelem: A felvétel elutasítása esetén a Köznevelési Törvény 37. § alapján a szülő a döntés ellen - kizárólag törvényességi kifogással – az igazgatónál benyújtott jogorvoslati kérelemmel fordulhat a gimnázium fenntartójához.
Fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.
A kérelem elbírálásának határideje: 2024. június 1.

Az intézmény adatai:
Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
8000 Székesfehérvár, Budai út 4. OM:030070
Telefon: 30/146-8990
E-mail: titkarsag@szigio.hu
Igazgató: Csák Lajos, 30/628-1590