Imádságos lélek

Iskolánk hosszú távú és mélyreható pedagógiai, nevelési célját meghatározó evangéliumi szakaszok:

Az angyal ezeket a szavakat intézte a Betlehem környékén nyájukat őrző pásztorokhoz: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek...” (Lk 2,10); illetve Jézus így szólt feltámadása után az asszonyokhoz: „Ne féljetek! …” (Mt 28,10); és mennybemenetele előtt a tanítványokhoz: „… én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20).

 

Mai korunk félelmei, szorongásai jelen vannak, jelen lehetnek a gyermekek mindennapi életében:

  • hogyan tudom megoldani a feladataimat;
  • hogyan ítélnek meg a társaim, a környezetem;
  • megfelelek-e szüleim, nevelőim elvárásainak;
  • elveszíthetem-e szüleim szeretetét;
  • elveszíthetem-e valamelyik szülőm mindennapi gondoskodását;
  • megfelelek-e, képes vagyok-e megfelelni saját vágyaimnak, célkitűzéseimnek?
 

 ..., amelyet az ember fogott, és elvetett a kertjében. Kikelt és hatalmas fává terebélyesedett, ...

Pedagógiai munkánk, nevelési tevékenységünk legfontosabb feladata, hogy tanulóink bizalma, biztonságérzete megerősödjön, természetes kíváncsiságuk, környezetük iránti érdeklődésük megmaradjon, sőt erősödjön,  kitűzött és vállalt feladataikkal sikeresen megbirkózzanak.

... aki nem úgy fogadja be Isten országát, mint egy gyerek, nem jut be oda.

Iskolánk olyan környezetet, közösséget biztosít a gyermekeknek, melyben barátaikkal együtt, a nevelők gondoskodása, buzdítása mellett élhetik át egyéni és közös küzdelmeiket, sikereiket, megértik és megélik, hogy ha egyedül vannak, akkor is kapnak segítséget, de gondjaikat és örömeiket bizalmasan meg is oszthatják másokkal a megértés és a segítség reményében.