Iskolánk hosszú távú és mélyreható pedagógiai, nevelési célját meghatározó evangéliumi szakaszok:

Az angyal ezeket a szavakat intézte a Betlehem környékén nyájukat őrző pásztorokhoz: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek...” (Lk 2,10); illetve Jézus így szólt feltámadása után az asszonyokhoz: „Ne féljetek! …” (Mt 28,10); és mennybemenetele előtt a tanítványokhoz: „… én veletek vagyok mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20).