Üzenetek - 2020/2021.tanév

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket az 5.b osztály pénteki kirándulásának programjáról. Felhívom a szülők figyelmét a kitöltendő űrlapra!
Tisztelettel: Csák Lajos igazgató

Farmlátogatás

Kitöltendő űrlap

Kedves Szülők!

A korábban kiadott Taneszközjegyzékben foglaltakkal összhangban iskolánkban 2020. augusztus 27-én (12:00-17:00 / 1-3. évfolyam) és 28-án (9:00-17:00 / 4-8. évfolyam) történik a tankönyvek kiosztása. A tankönyvek átvételének helyszíne az iskola 1. emeleti 101. sz. terme (bal oldali, rövid folyosó vége). A minisztérium által kiadott intézkedési terv és a helyi sajátosságok alapján arra kérem Önöket, hogy az épületbe csak maszkot viselve lépjenek be, illetve az épületben egyidejűleg csak három szülő tartózkodjon. Kérem, hogy a főbejárat előtt a szükséges távolságot tartva várakozzanak, és az érkezési sorrendet betartva lépjenek be az épületbe, illetve menjenek fel a megfelelő terembe. Megértésüket és együttműködésüket kérem, tisztelettel: Csák Lajos igazgató.

Kedves Szülők!

Iskolánk a mellékletben olvasható óvintézkedésekkel igyekszik a járványveszélyt, illetve a megfertőződés valószínűségét csökkenteni. Kérem, hogy alaposan átolvasva a tájékoztatót, felelős hozzáállással és támogatással segítsék elő, hogy intézményünk a hagyományos formában - a nevelők és a tanulók személyes találkozásával, közösségben végzett munkával - végezhesse az idei tanévben a nevelő-oktató munkát! Megértésüket és felelős együttműködésüket kérve, tisztelettel: Csák Lajos igazgató

Intézkedési terv

Kedves Szülők!

Iskolánk tanévnyitó szentmiséje - a korábban kiadott tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően - 2020. augusztus 31-én (hétfőn) 17:00-kor lesz a Prohászka-templomban. A tanulóinkat ott várjuk 16:40-től, akik osztályonként elkülönítve foglalhatják el helyüket a kijelölt padsorokban. Kérem az ünneplő ruha viselését, illetve elsős tanulóink szüleinek jelenlétét, akik számára a hátsó padsorokban ülőhelyet biztosítunk. Azon szülőktől, akik feltétlenül részt szeretnének venni a szentmisén, azt kérjük, hogy a padok mögött tartózkodjanak. Számukra kizárólag állóhelyet tudunk biztosítani. Maszk viselése nem kötelező, de ajánlott! Megértésüket és együttműködésüket kérve, tisztelettel: Csák Lajos igazgató

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket az első tanítási nap eseményeiről, a behozni szükséges tankönyvekről, eszközökről. Felhívom a kedves szülők figyelmét a kitöltendő űrlapokra is!
Tisztelettel: Csák Lajos igazgató

Első tanítási nap