Kedves Szülők!

A korábban kiadott Taneszközjegyzékben foglaltakkal összhangban iskolánkban 2020. augusztus 27-én (12:00-17:00 / 1-3. évfolyam) és 28-án (9:00-17:00 / 4-8. évfolyam) történik a tankönyvek kiosztása. A tankönyvek átvételének helyszíne az iskola 1. emeleti 101. sz. terme (bal oldali, rövid folyosó vége). A minisztérium által kiadott intézkedési terv és a helyi sajátosságok alapján arra kérem Önöket, hogy az épületbe csak maszkot viselve lépjenek be, illetve az épületben egyidejűleg csak három szülő tartózkodjon. Kérem, hogy a főbejárat előtt a szükséges távolságot tartva várakozzanak, és az érkezési sorrendet betartva lépjenek be az épületbe, illetve menjenek fel a megfelelő terembe. Megértésüket és együttműködésüket kérem, tisztelettel: Csák Lajos igazgató.