Szent Imre

Általános Iskola és Óvoda
8000 Székesfehérvár, Budai út 4. OM 030070
22/318-232,  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

aug.
31


TANÉVNYITÓ SZENTMISE

2014. augusztus 31. (vasárnap)

„A Lelket várom, az Ihletőt,
Ki megvigasztal szenvedőt,
Ki megihleti az alkotót,
Akartat velünk minden jót!
Ő áll mögötted, ha verset írsz,

Ha víg vagy és ha sírva sírsz.
És rádcsorog, mint hű, szende fény,
Mint piros szárnyú költemény.
A Lélekre várok, lesem én,
Mely örök ifjú, sose vén.
Ifjabb, akár e zengő tavasz
És szirmaival behavaz.”

(Puszta Sándor: A szentlélek himnusza – részlet)

A tanulóink és szüleik, nagyszüleik, tanáraink, s a kis első osztályosokat az első jeles iskolai eseményre elkísérő, őket bátorító óvodapedagógusaink által zsúfolásig megtöltött Székesegyházban mutatta be iskolánk püspöki biztosa, Ugrits Tamás atya azt a tanévnyitó szentmisét, melyben e tanévünk sikeréért kértük a Szentlélek Úristen nehéz helyzetekben is erőt adó segítségét, oltalmát.

Tanévkezdő gondolataiban Tamás atya az egymásra folytonosan figyelni, vigyázni elve mellett a – mai világ szemében olykor furcsának tűnő, mégis erényként értékelendő – szorgalom, állhatatosság fontosságára hívta fel növendékeink figyelmét, tudatosítva bennük, hogy bizony óriási erő és bátorság kell ahhoz, hogy a legnehezebb helyzetben se adjuk fel céljainkat, elképzeléseinket. Tamás atya arra kérte tanulóinkat, hogy minden körülményben legyenek tekintettel egymásra, s amint az jó közösségekben szokás, tiszta szívvel, barátsággal segítsék egymást.

Csák Lajos igazgató úr ünnepi beszédében említést tett az iskolában a nyár folyamán lezajlott, újabb szépülést-épülést, korszerűsödést eredményező fejlesztésekről. Ezek eredményeként tanulóink modern, 21. századi felszereltségű, mégis békés, zöld szigetekkel tarkított, gyermekbarát környezetben növekedhetnek, érhetnek bölcs, a jelen világunkra nyitott, abban eligazodni képes felnőtté. Említést tett – intézményünk innovációs törekvéseit hangsúlyozandó – az újonnan bevezetésre kerülő tankönyvcsaládról, mely tovább gazdagítja iskolánk oktatási kínálatát. Külön is köszöntötte az iskolát most kezdő kis első osztályosokat, megköszönte a szülőknek, hogy gyermekük nevelését a város egyetlen, rendkívül sokszínű nevelési-oktatási programmal bíró katolikus iskolájára bízták, majd Spányi Antal püspök atyának – távollétében is, Tamás atyán keresztül – megköszönte azt az erkölcsi támogatást, anyagi áldozatvállalást, melynek köszönhetően folyamatosan épül, fejlődik iskolánk. Ezt követően megnyitotta a 2014-15-ös tanévet, melynek legfontosabb célkitűzése továbbra is – sok-sok örömteli pillanat közös átélése mellett – a korszerű tudástartalmak átadása, a gyermekek nevelése és segítése a közösségkeresésben, valamint a helyes értékrend kialakításában.

 

Képtár > 2014-15. tanév > Veni Sancte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okt.
07

ISKOLAI SZENTMISE MAGYAROK NAGYASSZONYA ÜNNEPÉN

2014. október 8. (szerda)


A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.”

(Lk 1,26-36)

Első királyunk, államalapító Szent István, halála előtt, 1038-ban, a Boldogságos Szűz oltalmába ajánlotta országát, egyházát, egész magyar népét. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták tovább, s a Patrona Hungariae égi imái – évszázadok óta – biztos támaszt jelentve teszik lehetővé, hogy „Él nemzet e hazán”.

A szentmisét bemutató Tamás atya Szent István király hitét állította például növendékeink elé.
Felhívta figyelmüket arra a kitartásra, a Jóisten akaratának, szándékainak bizalommal teli elfogadására, melyet a szent király fiának, örökösének, Imre hercegnek elvesztése után is tanúsított, országa, annak jövője érdekében.

Beszélt Tamás atya az égi édesanyánk jelentette oltalomról, melyet Mária országának népe immár egy évezrede tapasztalhat, – más, történelem süllyesztőjében eltűnt népekkel ellentétben – fennmaradásában is.

Növendékeinkre Tamás atya a Szent István király által rájuk hagyott küldetés folytatását, beteljesítését bízta most, a 21. században, tanulással, szorgalmuk kiteljesítésével, s jó magatartásukkal, mellyel hozzájárulhatnak országunk és egyházunk építéséhez.

 

Képtár > 2014-15. tanév > Október 8.

nov.
05

SZENT IMRE ÜNNEPÉN

2011. november 7. (hétfő)

„Népem, ha élni akarsz,
tiszta, romlatlan ifjúságod legyen!

Cselekedeteidet az erény vezérelje!
Így lehetsz majd hazád oltalma.
Ha erős a lelked, az Úr megvédelmez:
Terveidhez nem csak kegyelmet, erőt is ad.
Egyenes derékkal,
emelt fővel állhatsz más népek és Isten elé.

Ne hagyd kopni, megalázni magadat.
Az épségben maradás: ez most a fő mindannyiunknak.”

Utolsó őszi hónapunk, a november eleje iskolánk életében minden esztendőben az emlékezésé: védőszentünkre, Szent Imre hercegre, s vele együtt édesanyjára és édesapjára, a magyar szent családra emlékezünk, s kérjük égi közbenjárásukat iskolánkért, közösségünkért, családjainkért.
Különleges élményt jelent számunkra, hogy azon a helyen ünnepelhetünk, ahol Imre herceg - minden bizonnyal - megszületett. A jelenlegi Szent Imre (egykori ferences rendi) templom helyén állhatott ugyanis a királyi palota, melyben a trónörökös világra jött, nevelkedett.
Édesapja Szent István király, édesanyja pedig II. Henrik lánya, a bajor Gizella hercegnő volt. Sík Sándor jellemzése szerint apai és anyai öröksége a hősiességnek, a hivatásnak, a heroizmusnak a hagyománya.
A trónörökös nevelésére nagy gondot fordítottak. Első nevelői szülei voltak. Később tanítója a tudós bencés, Szent Gellért lett. Mire és hogyan tanította az ifjú herceget? A kor szokása szerint latin olvasással és írással kezdték a tanulást, mert Szent István a naponkénti olvasást kötötte fia szívére. Megtanította aztán a tudományok elemeire és a hit legfőbb elveire is.
Külön örömünkre szolgált, hogy az ünnepünket megnyitó szentmisét Spányi Antal megyés püspök atya személyesen mutatta be, aki szentbeszédében példaként állította a ma tanulóifjúsága elé a szent herceg erkölcsiségét, elhivatottságát, küzdeni akarását és tudását, s a rá váró feladat iránti alázatát, elkötelezettségét.
A szentmisét követően iskolánk egész közössége – a Boldog Gizella Óvoda óvodásaival kiegészülve – hajtott fejet Szent Imre herceg emléke előtt a templom oldalánál található szobornál. A Bogár Katalin tanárnő által összeállított szép, igényes műsort 8. osztályos tanulóink (Bakos Orsolya, Májer Zoltán, Pintér Regina, Rosta Edina és Szigethy Norbert) előadásában hallhattuk. Ebből idézünk:

„Az a nemzet tudja magát végtelenbe zengeni,
melynek vannak eszményekké finomított szentjei.
Nem varázslat, csak egy erény legmagasabb hőfoka:
ha legendát virágoztat egy nép lelki bajnoka.
István, Imre, László, Margit,
s mind az ismert szentjeink

köztünk járnak, velünk élnek, s irányítják tetteink.”

Az elhangzott gondolatokat a Gyenese Ágnes tanárnő által vezetett énekkar szereplése kísérte.
Az ünnepi műsort követően Róth Péter alpolgármester úr mondott beszédet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében, majd elhelyezte Imre herceg szobránál az emlékezés koszorúját. Az Egyházmegye és az általa fenntartott intézmény nevében Spányi Antal püspök atya, Csák Lajos igazgató úr és Zsolnai Viktória intézményegység-vezető asszony koszorúzott, Ziska Aranka M. Rudolfina és Óvári Zita M. Camilla kedvesnővér pedig a Szatmári Irgalmas Rend képviseletében helyezte el a tisztelet virágait.

Képtár > 2011-12. tanév > Koszorúzás 

dec.
19

A NEGYEDIK ADVENTI GYERTYA, AZ ISKOLA KARÁCSONYA

2014. december 19. (péntek)

„Békesség e Földön a jóakaratú embereknek
Bizalom a szívben a jövőarcú jelennek.
Add oda lelked dallamát Istennek,
hogy áldást nyerhess általa.
Legyen imádságnyi helye lelkednek.
Temploma hitednek, hite templomodnak
Adj, mit adni tudsz önzetlenül Karácsonyodnak.”

A már nagyon várt téli szünidő előtti utolsó tanítási napon iskolánk közösségének jutott ideje a közös ünneplésre is.
Pedagógus és tanítvány együtt örült a lelki értékeinket gazdagító szép, bensőséges várakozásnak, a számtalan, iskolai karácsonyfánkon is megjelenő jócselekedetnek, valamint az első félév nagyon szép eredményeinek.
Ünnepi együttlétünket a Tamás atya által, a Szent Imre templomban bemutatott szentmisével kezdtük, melyben azért imádkoztunk, hogy karácsonyi örömünk – a názáreti Szent Család példájára – családjainkban is kiteljesedhessen, s róluk mintázott szeretetünk az adventi időszak elmúltával is kitartson.

Az ünnepi szentmisét követően került sor hagyományos közösségi összejövetelünkre, az iskola ünnepi díszben pompázó tornatermében. Ez alkalommal – Lőrinczné Schvarcz Magdi néni felkészítésében és vezetésével – harmadik osztályosaink adták át ajándékukat társaiknak, egy valamennyi jelenlévőt megérintő mese segítségével. A Volt egyszer egy király című mesejátékból minden figyelmes tanulónk számára kiderülhetett, hogy bizony egyetlen szentmisének is komoly súlya van. Harmadikosaink lendületes, érthető, mélyen átélt szövegmondását és szerepjátékát szépen egészítette ki az a környezet, melyet az általuk hosszú heteken át készített díszlet havas utcácskája, karácsonyi illatú cukrászdája, s az ablakaival világító templom varázsolt a közönség elé.

E szép, bensőséges, ünnepi órában a zene és a vers is segítette – Benedek Nikolett, Fejér Anna Natália, Gál Anna Lilla, Horváth Lilla Zsófia (4.), Horváth Nóra Barbara (5.), Kohut Dávid (7.), Magyaródi Anett (8.), Nánási Tímea Anna, Németh Eszter Rozália (4.), Szücs Boglárka (1. b), Verő Johanna ésVerrasztó Rebeka (6.) előadásában – a jelenlévőket abban, hogy lelkük közelebb kerüljön a betlehemi jászolhoz. Furulya- és fuvolaszó, az adventi teadélután versenynyertes verseinek újbóli elhangzása, valamint harmadikosaink „ehető”, az osztályoknak átadott mézeskalács-ajándékának illata teremtett igazi karácsonyi hangulatot.

Ünneplésünk végén – közös, örömteli énekléstől kísérve – Tamás atya gyújtotta meg iskolai adventi koszorúnkon az Üdvözítő közelségét jelző negyedik gyertyát. Így kívántunk egymásnak a betlehemi Kisdedtől megáldott, békés, szeretetteljes karácsonyt…

Dicsőség mennyben az Istennek!
Dicsőség mennyben az Istennek!
Az angyali seregek
Vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség Istennek.

Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek,
Kit az igaz szeretet
A kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek.

Képtár > 2014-15. tanév > Advent 4.

febr.
18

A NAGYBÖJT KEZDETÉN

2015. február 18. (szerda)

Urunk, Jézus Krisztus! A nagyböjt elején veled megyünk a pusztába, amelynek csendjében Istenre találhatunk. Emberi szándékainkat, vágyainkat és akaratunkat most félretesszük, mert egyedül Istenre akarunk figyelni, az ő szavát akarjuk meghallani. Isten jelenléte átalakítja életünket, megújulást, újjászületést hoz számunkra. Az ő jelenléte megerősít minket keresztény küldetésünkben. Urunk, taníts minket arra, hogy észrevegyük Isten gondviselő szeretetének és megbocsátó irgalmának jeleit életünkben!

A húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdete a hamvazószerda, mely abból az ősi hagyományból ered, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára és ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!”

Az ünnepen iskolánk közössége szentmisén vett részt, melyet Ugrits Tamás atya mutatott be, aki bevezető gondolataiban elmondta: a világban körülöttünk sok rosszat tapasztalhatunk, de ne gondoljuk, hogy csupán mások miatt. Nekünk is tennünk kell azért, hogy környezetünk jobbá váljék, ehhez pedig a bennünk található hibát fel kell tárnunk. Éppen ez a nagyböjti idő feladata.

A böjti időszak fokozottan is felhívja figyelmünket arra, hogy mindig a jót kövessük, a rossztól pedig forduljunk el. Igazi ünnep ez a keresztény ember számára, Isten jóságának, szeretetének, mindennapjainkban megtapasztalható sok-sok kegyelmének az ünnepe, mely – szomorkodás helyett – arra kell, hogy emlékeztessen bennünket, mily sokszor tudjuk újrakezdeni életünket Isten segítségével.

A szentmise keretében történt a hamu megáldása. A hamué, mely jelképezi a megtisztulást, bűnbánatunkat, azt, hogy Jézust jobban akarjuk szeretni és elfogadjuk az Ő szeretetét.

Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. És minden egyes tagnak öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával. Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet, ahol szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a szolgálatra!  Kívánj tőlem akár csöndes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat: követlek, Uram!

 

Képtár > 2014-15. tanév > Hamvazószerda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

márc.
25

SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS

2012. március 26. (hétfő)

„A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.” (Lk 1,26-36).”

Ebben az esztendőben március 26-án ünnepeltük Gyümölcsoltó Boldogasszony napját, minthogy a liturgikus naptár szerint 25-én tartandó ünnep nagyböjt ötödik vasárnapjára esett volna.
Jézusnak Mária méhében történt fogantatását ünnepeljük e napon, amikor is kilenc hónappal Jézus születése előtt, Gábor angyal hírül vitte Szűz Máriának a megtestesülés örömhírét, a Megváltó születését.
Urunk születése hírüladásának ünnepén közös iskolai szentmisén vettünk részt, melyen Tamás atya szentbeszédéből megtudhattuk, hogy a felső tagozatos lányoknál talán nem sokkal idősebb Mária az Úr angyalával történt találkozást követően szelíden és alázattal, az Úr akaratát elfogadva, örömmel hordozta gyermekét a szíve alatt. „Akit szeretünk, mi is mindig a szívünkben hordozzuk” – mondta Tamás atya. Szüleink, testvéreink, osztálytársaink, tanáraink azért vannak a szívünkben, mert szinte egyek vagyunk velük. Egyek örömökben, egyek bánatban, nehézségben. Elfogadjuk őket, eggyé válunk velük, ahogyan Mária eggyé vált Istennel és – Jézus Krisztuson keresztül – az emberrel.
Az ünnep üzenete számunkra is az örömhír kell, hogy legyen. Az örömhír, mely szerint jó, hogy mindannyian a szívünkben hordozhatjuk Istent és nem csak kívülről beszélgethetünk vele.
Tamás atya öröme valamennyiünk számára öröm. Elmondta ugyanis, hogy úgy látja, az általa tanított felső tagozatos növendékek közül többen elkezdték szívükben hordozni, akit szeretnek, hiszen már szívükből fakad az imádság, örömmel, önként teszik, s amikor jót kell cselekedni, az már szívükből ered, örömet okoz nekik. Ők ezzel tesznek tanúságot szeretetükről, s így adják át Jézus szeretetét a világnak.

Képtár > 2011-12. tanév > Gyümölcsoltó

jún.
18

TE DEUM A SZÉKESEGYHÁZBAN

2014. június 18. (szerda)

Kegyes szemed legyen rajtunk,
tebenned van bizodalmunk.
Te vagy, Uram én reményem,
ne hagyj soha szégyent érnem!

A tanév lezárásaként iskolánk közössége – Spányi Antal püspök atya által celebrált – hálaadó szentmisén vett részt a Székesegyházban.
Elsőként intézményünk püspöki biztosa, Ugrits Tamás atya fejezte ki köszönetét Püspök atyának azért a folyamatos, figyelmes támogatásért, mellyel e tanév folyamán is szívén viselte iskolánk és óvodánk sorsát, fejlődését.
Püspök atya szentbeszédében tanulóinkhoz fordult. Felhívta figyelmüket arra, hogy büszkék lehetnek iskolájukra, annak szellemiségére, lelkiségére, mely kiemeli az intézményt nem csupán a város, hanem az egyházmegye intézményei közül is. Beszélt Püspök atya növendékeinknek arról, mennyire közvetlen módon élhetik meg a Jóisten szeretetét tanáraik hitén, példaadásán keresztül is. Kérte valamennyiüket az összegzésre, a hálaadásra tanulmányaikért, szüleikért, pedagógusaikért egyaránt, s figyelmükbe ajánlotta, hogy a nyári szünidő hetei alatt se feledkezzenek meg az imádságról, a Jóistennel való beszélgetésről.
Püspök atya a gyermekeiket intézményünkbe írató szülők bizalmát, s a pedagógusok egész éves áldozatos nevelő-oktató munkáját is megköszönte.
Püspök atya áldását megelőzően Csák Lajos igazgató úr mondta el tanévet bezáró beszédét, melyben ismertette idei évünk eredményeit. Szólt az iskolai közösség folyamatos épüléséről, annak mély, talán életre szóló barátságokat eredményező erejéről, ballagó 8. osztályosaink kiemelkedő felvételi eredményeiről, s – az idei tanév legnagyobb előrelépéseként – kiemelte azokat az országos, egyházmegyei és megyei, valamint városi megmérettetéseken elért versenyeredményeket, melyek alátámasztják intézményünk szakmai hitelességét, eredményességét.
Igazgató úr gondolatait követően került sor a nevelőtestületi dicsérettel bíró tanulók jutalomkönyveinek és okleveleinek kiosztására. 24, nevelőtestületi dicséretre méltó tanulónk igazgató úrtól a Székesegyházban, 28, kitűnő, illetve jeles tanulmányi eredményt elért, közösségi életben, művészeti és sporttevékenységben jeleskedő tanulónk pedig osztályfőnökétől, az iskolai bizonyítványosztás alkalmával vehette át jutalmát. 41 tanulónk – az iskolai élet különböző területein elért sikereiért, példamutató munkájáért – dicsérő oklevélben részesült. Ez azt jelenti, hogy tanulóink 46 %-a példaértékűen teljesített e tanév folyamán.
Ugyancsak a Székesegyházban összegyűlt közösség előtt vehették át jutalomkönyvüket a szentmisei szolgálatban egész évben élenjáró, hitüket példaadó módon gyakorló tanulóink: Róth Dániel 7. osztályos, valamint Berta Bence és Bogdán Rodrigó Dávid 8. osztályos tanulók.
A bizonyítványok kiosztására és a tanév munkájának értékelésére a szentmisét követően, az iskolában került sor, az osztályfőnökök vezetésével.

Képtár > 2013-14. tanév > Te Deum