Szent Imre

Általános Iskola és Óvoda
8000 Székesfehérvár, Budai út 4. OM 030070
30/146-8990,  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

31
aug. 14

Keresztény értékrend

 

„Isten megteremtette az embert, saját képmására,
az Isten képmására teremtette őt, ...”
(Ter 1,27)


Intézményünk kiemelkedő értéknek tekinti az embert és az emberi életet. Megbecsüli, óvja és fejleszti az ember méltóságát, szabadságát, szeretetre és boldogságra rendelt életét. Szem előtt tartjuk, hogy az ember nem azáltal érték, amije van, hanem elsősorban azáltal, aki ő maga.

 

„Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt.” (Lk 2,52)

Aki embernek születik, annak emberré is kell válnia. Azon az úton, amelyen a gyermekből felnőtt lesz, szüksége van arra, hogy tanítsák és neveljék; szeretettel vegyék körül, hiteles példamutatással és igaz szavakkal alapozzák meg egyéni és közösségi életét. A gyermek személyisége igen fogékony az Isten iránt; aki – a szülők és pedagógusok közvetítésével – a felemelő szeretet, a tiszta művészet és az igaz értékek hangján képes megszólítani és formálni a személyiséget.

 

"De keressétek először az ő országát és igazságát,
és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek." (Mt 6,33)


A keresztény nevelés érték-központú. Az oktatás-nevelés folyamatában nem az „elszigetelt egyén” és annak „kiszolgálása” áll a középpontban, hanem azok az alapvető értékek (keresztény értékrend, erkölcsi törvények, műveltség, kultúra, művészet stb.), amelyek irányába a gyermeket segítjük a tanítás-tanulás, nevelés-önnevelés eszközeivel.


"Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban." (Mk 4,28)

A nevelés a nevelő és a gyermek személyes kapcsolata. Ebben a bizalomra épülő kapcsolatban a gyermek teljes személyiségében fejlődik, de közben a nevelő személyisége is gazdagodik. A személyes Isten-hit kialakításához is a bizalom megteremtése, a bizalomigény kialakítása a legfontosabb.

Növekedés Krisztusban

A lelki programoknak mindig jól meghatározott, világos céljuk van, megfelelő formával és tartalommal. Sem a szülőktől, sem a gyermekektől nem kérünk olyat, ami felszínes vagy öncélú időtöltés volna.
A „felnövekedés” útját ki lehet jelölni. A „kicsi” mindig azt akarja tenni, amit a „nagy”. A felsőbb évfolyam (lehetőségében) mindig újabb lépcsőfok a felnőtt kereszténység útján (komolyabb szerepvállalás, felelősség, példamutatás az alsóbb évfolyamok számára).
A hit megvallásának és gyakorlatának tartalma van, amit meg lehet (kell) tanulni. A hittanórák ezt a célt szolgálják akkor is, ha valaki nem akarja gyakorolni hitét. A hittan osztályzása a tudásról akar képet adni, így nem kapcsolódik a vallásgyakorlat minőségéhez.

 

Az intézmény alapvető felelőssége, hogy a példamutatás, az igaz tanítás és a szeretetteljes (türelmes, kitartó, következetes) meghívás útján, mindenkit buzdítson Krisztus követésére. Ez irányítást és segítést jelent a pedagógia (személyes törődés, csoportos vezetés), az oktatási-nevelési program, a házirend eszközeivel.
Az iskola nem a vallásgyakorlat számonkérésének helye. Mindenki máshonnan indult ezen az úton, és különböző nagyságú lépésekkel halad; a legfontosabb az irány és a figyelem egymás iránt. Akik intézményünkben tanulnak, ebben a kérdésben csak szeretetteljes meghívással találkoznak, amire mindig szabadon válaszolhatnak. Amennyiben a válasz annyira elutasító, hogy szétfeszíti az intézmény rendjét, vagy ellentétes annak alapvető értékeivel és céljaival, a „magatartás” miatt történnek lépések és nem a „vallásosság hiánya” miatt.
A vallásos élet nem csupán az iskola falai között zajlik. Az iskola csak segíteni, ha kell, elindítani tudja azt a folyamatot, amelynek természetes közege a családi és plébániai hitélet. Az iskolai „lelki programok” nem pótolják vagy helyettesítik a megfelelő szakmai szintű oktatást. A kettő nem egymással szemben áll, hanem kiegészítik egymást.

A keresztény hit nem „magánügy”. Annak léte vagy hiánya, gyakorlása, és elhanyagolása mindig közvetlenül érinti és meghatározza a közösségek (család, iskola, társadalom stb.) életét.
A lelki építkezés alapanyaga a türelem és az imádság. Ebben az építkezésben ritkák a „látványos sikerek”, és lehetetlen pusztán emberi erőből.
A szeretet mértékegysége az idő. A nevelés legfontosabb eszköze és feltétele a személyes jelenlét, törődés, amit intézményünk a nap meghatározó részében biztosítani tud.
Közösségre (szeretetre, szolidaritásra, együttműködésre) nevelni csak közösségben lehet. Az emberi élet sikere személyes kapcsolatainak (házasság, család, barátok, munkahely, vallási, kulturális, sportközösségek) „sikerére” épül. Intézményünk működése és szolgálata tapasztalatot ad a gyermekeknek a közös munka eredményességéről, a szolidaritás öröméről, a közösségi magatartás fontosságáról.

A szülők legdrágább kincsei a gyermekek, akiket Isten bízott rájuk. Felelősséggel tartoznak értük nem csak az emberek, de Isten előtt is (házassági, keresztségi ígéret). Ahhoz, hogy a gyermekek felnőtt korukban sikeressé és boldoggá formálják életüket, szükség van az iskola és a család bizalommal teli együttműködésére az oktatás-nevelés terén.
Minden hónapban hívjuk a szülőket közös imára a kápolnába (Szülők imája), valamint családjainkat az évfolyamonkénti családi szentmisékre, melyeket iskolánk püspöki biztosa mutat be vasárnap 17 órakor, a Szent Imre templomban. Egy évfolyam félévente egy családi szentmisén vesz részt.

Az iskolai kápolna

A kápolnát a "Magyar szent család" - Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre - tiszteletére Dr. Takács Nándor megyés püspök úr szentelte fel 2001-ben. Az oltárt és a tabernákulumot - a padokkal és a szekrényekkel együtt - Virág József asztalosmester készítette a Katolikus Oktatás és Nevelés Alapítvány finanszírozásával. Az oltár hátterében Rumán Sándor solymári szobrász A feltámadt Krisztus c. alkotásának másolata található. A mű eredetije bronzból készült és a solymári templom előtti téren található.

Minden osztály hetente egy alkalommal reggeli imán, havonta egy alkalommal pedig reggeli szentmisén vesz itt részt.

 

A keddi osztály-szentmisék 7.30-kor kezdődnek, s az első óra kezdete előtt befejeződnek. A szentmiséket Ugrits Tamás atya, iskolánk püspöki biztosa mutatja be, orgonál és az éneket vezeti Gyenese Ágnes tanárnő.
2014. június 14-én, 9.45-kor Tamás atya a kápolnában, sok-sok lelki élmény helyszínén várta ballagóinkat, akik - a korábbi tanévekben búcsúzó nyolcadikosokhoz hasonlóan - imával, énekkel köszönték meg a Jóistennek az itt kapott kegyelmeket.
A hála virágait, Tamás atya áldását megelőzően, az osztály nevében Bakter Veronika és Tóbiás Imre helyezte el az oltáron. Fölcsendült az ének:
Isten, hazánkért térdelünk elődbe ...